Foto en video

Hier komen meer spannende foto’s, animaties en video’s. Deze pagina wordt steeds leuker, wacht maar af.

Onze laatste Instagram foto’s:

🇳🇱 Jacobskruiskruid, Jacobaea vulgaris, heeft een slechte naam omdat het giftig is voor mens en vee, maar het is ook een fantastische bijenplant. Als je er langsloopt is het een gezoem van jewelste (natuurlijk niet net als ik de foto wil maken). Wij laten hem dan ook grotendeels staan. Ik knip wel de bloemen af als ze bijna uitgebloeid zijn want uitzaaien kunnen ze wel, al komt het zaad meestal niet zo ver van de moederplant. Ik haal het wel weg als het aan de rand van de buurwei staat want, hoewel vee het zelf niet snel zal eten, als er grote hoeveelheden in het gemaaide gras terechtkomt is dat niet bevorderlijk.  Vreemd genoeg zit er vaak een mierennest onderaan deze plant, blijkbaar heeft hij iets te bieden voor de mieren. 🇬🇧 Ragwort or stinking willie, Jacobaea vulgaris, has a bad name because it is toxic to humans and livestock, but it is also a fantastic bee plant. If you walk past it, it’s really buzzing (of course not just when I want to take the picture). So we mostly leave him in the garden. I do cut off the flowers when they are almost finished because they’re good at selfsowing, although the seed usually doesn’t get that far from the mother plant. I will take it away if it is on the edge of the neighboring meadow because, although cattle will not eat it usually, if large quantities end up in the mowed grass, that is not advisable. Strangely enough, there is often an ant’s nest at the bottom of this plant, apparently it has something to offer for the ants. . . . . #detuinrondom #thewraparoundgarden #mygardentoday #mijntuinvandaag. #jacobskruiskruid #jacobaeavulgaris #ragwort #stinkingwillie.
🇳🇱 We hebben vandaag wat nieuwe Coreopsis ‘Moonbeam’ herplant want ze hadden de winter niet overleefd. En het is zo’n leuke, elegante plant met die zwevende gele bloemen. En nu maar hopen dat hij zich enthousiast gaat uitbreiden. 🇬🇧 We replanted some new Coreopsis ‘Moonbeam’ today because they hadn’t survived the winter. And it’s such a nice, elegant plant with those floating yellow flowers. So let’s hope it expands enthusiastically. . . . . #detuinrondom #thewraparoundgarden #mygardentoday #mijntuinvandaag. #coreopsismoonbeam.
🇳🇱 Het is een traaggroei jaar. Kijk maar hier in De Tweemetertuin. Behalve een groep Thalictrum ‘Anne’ hebben weinig planten de voorgeschreven hoogte bereikt. Ik vermoed dat de overstromingen van afgelopen winter een rol spelen, net als de grote hoeveelheid engerlingen van vorig jaar. Gelukkig zijn de meesten nu verdwenen dus misschien wordt het nog wat. 🇬🇧 It’s a slow growth year. Just have a look here in The Twometergarden. Except for a group of Thalictrum ‘Anne’, few plants have reached the specified height. I suspect last winter’s floods play a role, as does last year’s large number of white grubs. Fortunately, most have now disappeared so there is still hope.  . . . . #detuinrondom #thewraparoundgarden #mygardentoday #mijntuinvandaag. #thetwometergarden #detweemetertuin.
🇳🇱 Dit jaar ga ik het anders doen met onze Dahlia collectie. Vorig jaar had ik ze mooi rondom deze Uitkijktoren-in-aanbouw geplant maar de engerlingen en woelmuizen bleken dol op de knollen. Er bleven maar een paar armetierige knolletjes over. Die heb ik in het voorjaar in de kas opgepot en ze zijn aardig gegroeid. Nu ga ik ze in potten groeperen (makkelijker water geven). Nog een stuk of zes te gaan. Ik ben dol op deze donkerbladige Dahlia’s. De meesten zijn de Bishop of Landaff en -Auckland, maar er is ook nog een Happy Single en een paar groenbladige Honka’s (geel en rood) Wacht maar tot ze gaan bloeien, dat duurt niet lang meer. 🇬🇧 This year I’m going to do it differently with our Dahlia collection. Last year I planted them nicely around this Watch Tower-under-construction, but the white grubs and voles turned out to love the tubers a lot. Only a few paltry tubers remained. I potted them up in the spring in the greenhouse and they have grown nicely. Now I’m going to group them into pots (easier watering). Another six or so to go. I love these dark-leafed Dahlias. Most are the Bishop of Landaff and -Auckland, but there is also a Happy Single and a few green-leafed Honkas (yellow and red flowering) Just wait until they start to bloom, that won’t be long. . . . . #detuinrondom #thewraparoundgarden #mygardentoday #mijntuinvandaag. #dahliabishopofllandaff #dahliabishopofauckland #dahliahonka #dahlia #dahlias.

Een time-lapse video van het Hoofdpad en de Megaborder van 2015 - 2020, elke maand een foto. Wij documenteren graag de voortgang van de tuin en het is leuk om te zien hoe De Megaborder zich ontwikkeld door de jaren en seizoenen heen.

4 jaar ons uitzicht vanaf de bank op de Red Sentinel sierappel. En op wereld rondom De Tuin Rondom. Neem de tijd en word net zo Zen als wij als we hier zitten.

We zijn erg trots op dit moooie artikel van Katja Staring en Sandra Verkic  in de Groei en Bloei.

En nog een leuk artikeltje in de Contact. Het hele verhaal met foto’s staat hier op de site Op Morgen.

De Forsythia komt elk jaar weer prachtig in bloei.

Klik maar eens op de Iris germanica

We hebben soms geheimzinnige gebeurtenissen in De Tuin Rondom.

Wij vinden het ook erg belangrijk dat je in de tuin lekker kunt zitten en een beetje om je heen kijken. Daarom hebben we een aantal bankjes strategisch in de tuin geplaatst zodat wij en bezoekers er nog beter van kunnen genieten. Ook in de winter.

Tjonge, dat was een eind naar beneden scrollen. Gelukkig staat hier toch iets, anders was dat helemaal voor niks. Als beloning deze foto van onze vijver met het fijne bankje. Op de voorgrond de mooie rode bloemen van de Geum ‘Scarlet Tempest’.

Wij zijn niet dol op digitale cookies, maar helaas zijn Google en Instagram dat wel. Zonder akkoord zijn de Google kaart en de Instagram foto’s niet te zien. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK